perjantaina, maaliskuuta 28, 2008

Vikapuu - Järjestelmän rakenteen mallintaminen

Onko tehdas kunnossa? Toimiiko prosessi? Miten hyvin eri toimijat tuntevat prosessin? Miten vikapuuta voidaan käyttää järjestelmän mallintamiseen? Tartun Sauli Konttila, Software Designer, Ramentor Oy:n lähettämään vikapuu viestiin.
  • Vikapuu visualisoi
  • Graafinen tapa mallintaa järjestelmää
  • Loogisten ehtojen linkittäminen
  • Vikapuu intuitiivinen tapa mallintaa ongelma

Vikapuu - Järjestelmän rakenteen mallintaminen

Nykyaikaiset järjestelmät ovat niin monimutkaisia, että vikapuun kaltaista visuaalista esitystä tarvitaan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Vikapuu on graafinen tapa mallintaa järjestelmä tapahtumien ja niihin liittyvien loogisten ehtojen avulla.

Vikapuumuoto on osoittautunut erittäin intuitiiviseksi tavaksi mallintaa ongelmaa ja sen avulla eri yrityksen/organisaation työntekijöiden (mm. suunnittelijat, myyntimiehet, johtoporras, huolto) välille syntyy yhteinen "kieli" puhua tutkittavasta järjestelmästä.

"Myös tekniikkaa vähemmän ymmärtävät saavat näin otteen tutkittavan kohteen toiminnasta", toteaa Sauli Konttila.

Tartun virkkeeseen "vikapuumuoto on osoittautunut erittäin intuitiiviseksi tavaksi mallintaa ongelmaa" ja yritän tarttua vikaantumiseen tästä näkökulmasta. "Intuitiivinen tapa mallintaa" näyttäytyy silmissäni lähes taideteoksen tulkinnan välineeltä. Hienoa. Kirjoitan aiheesta lisää. Tähän kohtaan lisäisin mielelläni kuvan, etten jää hienoilta kuuluvien sanojen vangiksi.

Kuvassa "Pumppausjärjestelmä pysähtyy - Elmas" kuvattu vikapuumuodossa. Tietyt tapahtumat johtavat järjestelmän pysähtymiseen, joita mallinnetaan "ylhäältä alas" niin syvälle vikapuussa, kuin suunnittelija näkee tarpeelliseksi.

Vikapuuhun liittyy loogisia ehtoja, jotka määrittävät, että millaiset kombinaatiot johtavat ylemmän puun solmun vikaantumiseen. Esimerkiksi Pumppausjärjestelmä pysähtyy vasta sen jälkeen, kuin sekä Pumppausyksikkö 1 että Pumppausyksikkö 2 ovat vikatilassa (ehto AND).
Lähetä kommentti