W3

Arvoisat lukijat!

W3 eli Wuokatti Werkossa Wiikoittain on valinnut kohteekseen Sinisten ajatusten Sotkamon ja Vuokatin.

Kirjoitamme muistakin alueista sillä oletuksella, että Kainuu tarjoaa tuoreita ajatuksia päivittäin. 

Sotkamon ja Vuokatin asioihin törmäämme päivittäin. Kuvia kertyy jatkuvasti. Aineksia leipätekstiinkin tulee monesta tuutista.

Astumme uuteen tietovirtaann. On vaikea ennustaa, millaiseksi tämä blogi ajan virrassa kehittyy.

Seuratkaa, mitä tapahtuu. Kirjoitamme kahden hengen voimalla tästä päivästä alkaen.

Sotkamossa 8.4.2013

Ira Kallio
Helge V. Keitel*  * *

LÄHIHISTORIAA

Helge käynnisti uuden Wiirilä Werkossa Wiikoittain -vaiheen 2012 vuosien hiljaiselon jälkeen. Wiirilän nostalgiaprojektista ei tullut tolkkua. Se vain kuihtui kasaan. Se on liian kaukana ja ajankohtaisen tiedon hankinta ei innostanut jatkuvaan kirjoitteluun.

Wiirilä / Wirby the Global Village on kokenut kovia. EU on muuttanut kotikyläni haurasta elinkeinorakennetta; koulut lopetettu, kiinteistöt myyty, mutta suojainen elämäntyyli on silti osittain säilynyt... muttei entisellään.

Viiriläiset eivät enää ole maalaisia: Ruotsinpyhtään kunta liitettiin suur-Loviisaan muutama vuosi takaperin ja Ylämäentielläkin asuvat muuttuivat kaupunkilaisiksi. Westendistä poiketen - Eastendiksi.

Jatkuuko elämä entiesellään postikorttimaisessa idyllissä? Siitä en ole varma. Muutokset ovat rikkoneet kylää ja idylliä. Wiirilässä on edelleen oma kauppa ja Kuninkaankylässä toimii edelleen itsenäinen paikallispankki.

Moni viiriläläinen on lähteneyt viimeiselle matkalle. Otto ja Anna-Liisan elelvät pilven hattaralla tarkkaillen, miten kylillä pärjätään.

Elo jatkuu, ihmiset yrittävät sopeutua uusia ansaintalogiikoita etsien. Viirilän perinteiset työmaat eivät enää tuota leipää, eikä sirkushuveja. Leipä on entistä pienempinä palasina maailmalla.

Mutta periksi ei anneta. Ehkä vielä keksitään uutta tekemistä, uusia juonia ja tavoitellaan viihdyttäviä Galaxioita.

Perinteet velvoittavat, mutta helppoja ratkaisuja ei ole tarjolla.

HelgeTeemana hyperpaikallisuus

  • Vanhojen kiinteistöjen kunnossapito.
  • Paikallistalouden verkottunut kehittäminen.
  • Paikalliskulttuuri, ihmiset, aktiiviset toimijat.
  • Uusien asukkaiden, osaajien ja sijoittajien houkutteleminen.
  • Herätämme toistamiseen henkiin 1997 alkaneen projektin - Wirby the Global Village.

Kauppalehti 24.2.2010: Melko tuore tutkimus osoittaa, että suomalaisyritysten verkkosivustot ovat jämähtäneet menneisyyteen. Tämän tietävät myös yritykset itse, sillä 52 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ilmoittaa olevansa tyytymättömiä verkkosivustonsa nykytilaan.

Tutkimuksen mukaan 66 prosenttia sivustoista on viiden vuoden ikäisiä tai sitä vanhempia. Lähes 40 prosenttia yrityksistä päivittää sivustojaan vain muutamia kertoja vuodessa.

Lohduttomat luvut ilmenevät viestintäyhtiö Sopranon tekemästä verkkosivustojen tilaa käsittelevästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1608 suomalaisyritysten ylimmän liiketoimintajohdon, myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja tietohallinnon päättäjää.

Verkkosivustojen tärkeimmäksi tehtäväksi vastaajat määrittelivät yrityksen imagon vahvistamisen. Toiseksi tärkeimmäksi tehtäväksi ilmoitettiin uusasiakashankinta ja kolmanneksi myynnin tukeminen.

Samanaikaisesti 45 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että sivustolla esitellään vain osittain oman yrityksen tuotteiden tai palveluiden hyödyt. Jopa 10 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että hyödyt eivät tule lainkaan esille.

Mielestäni erityisen ongelmallisia ovat projektirahoituksella toteutetut sivustot, joiden ylläpitämiseen projektien omistajilla ei enää ole varaa. Näille hoitoa vailla oleville sivustoille tarvitaan hylättyjen sivustojen hoitokoti. 

Hyperpaikallisuus


Wuokatti Werkossa Wiikoittain [aikaisemmin: Wiirilä Werkossa Wiikoittain] koostuu hyperpaikallisista tarinoista. Blogi kertoo ihmisistä, tapahtumista, kulttuurista, yrityksistä ja projekteista. W3-projektin ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 1998 Etelä-Suomessa

Nygard on yksi projekteista, jossa käsittelen lähtökohtaisesti vain Viirilän asioita. Ehkä se ei tule koskaan valmiiksi, mutta palaan siihen nostalgiamielessä ajoittain.

Avoimen innovoinnin ja yhteistyön projektissa aktivoimme toimijoita paikallistasolla ja kyktemme mukaan ulkopuolisia sidosryhmiä sekä osaajia mikä tuo synergiaedun, joka puolestaan johtaa tehokkaaseen joukkuepeliin. Tämä mahdollistaa tiiviimmän vuorovaikutuksen kansallisten ja kansainvälisten osaajien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Ei kommentteja: