tiistaina, tammikuuta 01, 2008

Sähköinen tarinankerronta

Sähköiseen tarinankerronnan vaikuttavuuden analysointi

Heikot signaalit tiedotusstrategian rakentamisen apuvälineeksi

 1. Kohdekertomukset tekevät tuotteen ja palvelun tunnetuksi
 2. Miten oire esiintyy? Ketkä reagoivat? Miten paljon saamme lukijoita?
 3. Mitä menetelmää käytetään, mittaukseen, analysointiin, diagnostisointiin?
 4. Työterveyshuolto, terveyskeskukset, yksityiset lääkäriasemat, asiantuntijapalvelut

Miten hyvin potilaat / asiakkaat tietävät nopeamman diagnostiikan mahdollisuuksista?

 1. Tunnistetaanko menetelmän edut?
 2. Puhutaanko aiheesta, tutkimusmetodeista palveluorganisaatioissa?
 3. Suomi 24, Jaiku, Twitter, Blogit, keskustelupalstat

Asemointi (positioning)

 1. Keskusteleva lähestymistapa (conversational techniques)
 2. Päiväkirjamerkinnät ja reaktiot kertovat, mitkä aiheet kiinnostavat
 3. Ajankohtaisiin trendeihin sitominen (esimerkiksi terveystalous)
 4. Strategisten mallien kehittäminen (big deal ajattelutapa, jota hiomme marraskuussa)

Kaveruuksien rakentaminen

 1. Kaverit kertovat tarkasti, kun haluamme tietää, kuka, mitä, miksi, milloin
 2. Mikkelissä, Joensuussa, Espoossa, Sipoossa, Oulussa, Tampereella, Turussa...

Luovaa tarinankerrontaa

 1. Visiointi ja visiojohtaminen (tunnettuuden lisääminen tekee metodista arkisemman)
 2. Kuvan ja tekstin yhdistäminen toimii alussa parhaiten hakukoneiden kannalta
 3. Käsikirjoitustekniikat: mitä avainsanoja viljelemme ja miten alennamme lukukynnystä
 4. Videot lisäävät asian ymmärrystä tulevaisuudessa

Markkinoinnin kaava

 1. Product (Uusi tuote vaatii juurtuakseen uuden toimintakulttuurin)
 2. Price (Hinta ei ole ongelma, mutta kenttätyökaluihin ei ole ehkä budjetoitu rahaa)
 3. Place (Pystytäänkö jakelussa hyödyntämään myös verkkoa asteittain enemmän?)
 4. Promotion (Blogit ovat osa PR ja markkinointimiksiä)
 5. Politics (tietävätkö kunnalliset päättäjät taloudellisista säästömahdollisuuksista?)

Asiantuntija-aiheet

 1. Pienen piirin tavoittaminen (metodi kiinnostaa pientä kohderyhmää)
 2. Ensivaikutelmasta syvempään ja analyyttisempään käsittelyyn, jolloin asiantuntijat hyödyntävät blogien välittämää sanomaa

Reflektointi ja oppiminen

 1. Palaamme aika ajoin alkuvaiheen pidempiin aiheisiin reflektoimalla

Ketkä lukevat?

 1. Lukijoiden jakautuminen alueellisesti
 2. Miten tarkasti haluamme poimia esille potentiaaliset asiakkaat?
 3. Palaavatko lukemaan?
 4. Voimmeko ohjata lukijoiden kiinnostusta sisällöllä?
 5. Eteneminen: ensin aseman rakentaminen, viestinnän täsmentäminen, tulosten teko
 6. Kiinnostavuus: miten luontevaksi pystymme kehittämään kerrontaa?
 7. Kerromme mitä on tapahtunut ja ennakoimme tulevaa (käsikirjoitusidea)
 8. Web 2.0: Twitter, Jaiku, keskustelevat mediat (keskusteluun sopivat kanavat valmiina)

Reach out

 1. Maailmanlaajuinen mielenkiinto osoittaa, että potentiaalia on
 2. Verkon levittämistä voidaan ohjata
 3. Kieli- ja kulttuurirajojen ylittäminen
 4. Kulttuurisesti edellä olevat

Kerääminen (Collect)

 1. Kosketuspintojen kerääminen
 2. Meneillään on jo tarkkojen kohdeyritysten / hoitoyksiköiden kerääminen

Analyysi

 1. Mitä kannattaa tehdä seuraavaksi?
 2. Tarkat kohdealueet: mitkä kaupungit
 3. Hahmoanalyysi (pattern analyzis)
 4. Nopea eteneminen kohteisiin ja sähköisten menetelmien hyödyntäminen

Mihin menetelmä sopii?

 1. Strategian kehittämiseen: viestintästrategia, kenttämyyntistrategia, kumppanuudet
 2. Paikallistason taktiset toimenpiteet
 3. Säästää aikaa ja rahaa

Suojamuurien läpäiseminen

 1. Rakojen ja aukkojen löytäminen
 2. Epävarmuustekijöiden poistaminen
 3. Pelon poistaminen

Ainutlaatuinen (Unique)

 1. Uraa uurtavaa työtä
 2. Rinnakkaisprosessointi
 3. Uudet toimintamallit

Ei kommentteja: