sunnuntaina, maaliskuuta 07, 2010

Wiirilä Loviisassa on pieni osa maailmaa

maaliskuu2010 013Wiirilä Werkossa Wiikottain retrospektiivissä käsittelen radion, television ja Internetin tuloa pieneen globaalikylään.

Miten kylä on selvinnyt läpi vaikeiden aikojen? Muutokset ovat sävyttänyt Viirilää ja monia muita maalaiskyliä maassamme – ja Euroopassa.

Wiirilä Werkossa Wiikottain profiloi Viirilää globaaliksi kyläksi (The Global Village). Kahdentoista vuoden aikana on ehtinyt tapahtua uusia muutoksia ja siksi suunnittelemme retrospektiivistä projektia nykytilanteen ja uusien mahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Ennen muuta: kohde on hetki, ei kylä itsessään ole mitään erityistä ja silti olen vieläkin kiinnostunut Viirilän kehittämisestä. Mahdollisuuksia liittyy ikääntyvän asuntokannan uudistamisessa. Kunnossapidossa ja infrastruktuurin kehittämisessä riittäisi töitä uusille paikallisille yrityksille.

Lähetä kommentti