torstaina, huhtikuuta 10, 2008

Kunnossapitoyhdistys ry

Olen kirjoittanut kunnossapidosta. Miten alan kehitystä viedään Suomessa eteenpäin? Miten kunnossapitäjien etuja valvotaan?

Vastaus löytyy Kunnossapitoyhdistyksestä.

Kunnossapitoyhdistys ry:n historia alkaa vuodesta 1958, jolloin insinöörijärjestö perustivat Kunnossapitotoimikunnan. Vuonna 1972 toiminta muuttui yhdistyspohjalle.

Kunnossapitoa 50 vuotta!

Kunnossapitoyhdistyksen tarkoitus on parantaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja yhteiskunnan rakenteiden toimivuutta. Yhdistyksen tehtävänä on lisätä kunnossapidon merkityksen tuntemusta ja osaamista yritysten ja yhteisöjen kilpailutekijänä. elinkaarikustannusten ja -tuottojen hallinnassa.

Kilpailukyvyn edistämistä.

Painopistealueet yhdistyksen toiminnassa ovat kunnossapidon tutkimuksen ja kehityksen edistäminen, toimivan kanavan ylläpitäminen kunnossapitoalan tietouteen ja osaamiseen sekä kunnossapidon aseman vahvistaminen teollisuudessa ja yhteiskunnassa.

Yhdistyksessä on noin 1700 henkilöjäsentä ja 120 yritysjäsentä.
Lähetä kommentti