sunnuntaina, syyskuuta 02, 2007

Liikelämän palvelut kasvussa

Liike-elämän palvelut on ollut viimeisen kymmenen vuoden ajan Suomessa yksi nopeimmista kasvavista toimialoista. Kasvu johtuu suomalaisen yrityssektorin rakennemuutoksesta. Liike-elämän palveluja tarjoavia yrityksiä on Suomessa 5 836 kpl.

Dun&Bradstreet tilastojen mukaan Suomessa liike-elämän palvelut edustavat noin 14 prosenttia koko yrityskannasta, kun Ruotsissa luku on selvästi yli 15 prosenttia ja Tanskassa noin 20 prosenttia.

Suuret yritykset ovat meillä joutuneet globaaliin kilpailuun ja ovat huomanneet, ettei kaikkea enää kannata tehdä itse. Toimintojen voimakas ulkoistaminen on synnyttänyt paljon uusia yrityksiä.

Teollisuudessa ensin on ulkoistettu logistiikkaan ja huoltoihin liittyviä toimintoja. Nyt taloushallintoon ja jopa myyntiin liittyviä palveluja ostetaan entistä enemmän ulkoa.
  1. Markkinatutkimukset
  2. Tarve tehostaa myyntitoimintoja
  3. Yritykseltä yrityksille tapahtuvassa myynnissä selvitetään yhä enemmän taustoja
  4. Myyntiorganisaatioiden käytössä olevan taustatiedon määrä on lisääntynyt viime vuosina
  5. Kilpailijat hankkivat tietoja, jokaisen on pysyttävä leikissä mukana
  6. Tuotetietojen lisäksi seurataan tarkasti maailman menoa
  7. On pakko tietää, mitä asiakkaat tekevät ja kaipaavat tulevaisuudessa
Suuremmissa organisaatioissa myynnin seurantaan ja johtamiseen tarvitaan kaivataan eniten apuvälineitä. Toimintojen kansainvälistyminen pakottaa yritykset tiedustelun vahvistamiseen.


Lähetä kommentti