maanantaina, huhtikuuta 30, 2007

Tulevaisuuden Tutkiminen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus jalostaa näkemyksellistä tietoa vaihtoehtoisista tulevaisuuksista sekä niihin sisältyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Tarjoamme tutkittua tulevaisuustietoa kiinnostavassa muodossa sekä kansallisen että kansainvälisen päätöksenteon tueksi.


Ilmassa leijuu uusia asioita. Energiakysymykset ovat tapetilla. Suomeen suunnitellaan uusia ydinvoimaloita. Bioenergiasta puhutaan päivittäin. Puupohjainen biodiesellaitoksia Suomeen voitaneen rakentaa kaksitoista kappaletta. Ollaan sitä mieltä, että puujätettä ja turvetta riittää, eikä pienpuun ja hakkutähteiden lisääntynyt kysyntä johda puun hinnan nousuun. Kaikki eivät ole samaa mieltä.

Lähetä kommentti