torstaina, marraskuuta 03, 2016

Tiedon varastointi ja hyödyntäminen

Liikumme paljon. Asiakas- ja projektinhallintatietojen on oltava reaaliaikaisia ja heti käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Joudumme tallentamaan ja jakamaan suuria määriä yksityiskohtaisia tietoja myös liikkuessamme. Asiakkaamme edellyttävät meiltä ketteryttä reagoida projekteissa tapahtuviin muutoksiin ilman, että katkoksia tai viiveitä syntyy.

Oikeilla työmenetelmillä lisäämme liiketoimintamme joustavuutta, säästämme aikaa, mukaudumme nopeasti ja helposti toimitaympäristössämme tapahtuviin muutoksiin.

Helpottaa, kun tiedämme aina missä mennään!

Käsiteltävän tiedon, kuvien ja visuaalisen aineiston määrät kasvavat tulevaisuudessa. Saamme kilpailuetua, kun pystymme hyödyntämään ajantasaista ja tarkkaa informaatiota liiketoimintamme sekä ennakoimalla asiakkaittemme tarpeita.

Riittävätkö käytössämme olevat työkalut tiedon hallintaan, arkistointiin, jakamiseen ja monikäyttöön? Millaisiin muutoksiin meidän pitäisi varautua?

Etsittekö te strategista kumppania, joka tehostaa toimintojanne hyödyntämällä toimialan parhaita käytäntöjä?

Palvelujen kehittämisessä huomiomme kohdistuu kolmeen tärkeään osa-alueeseen:
  1. ihmiset
  2. prosessit
  3. teknologia
Ratkaisukeskeisillä palvelutyökaluilla ja -menetelmillä voimme luokitella ja kanavoida kysyntää, priorisoida ja resurssoida hankkeita, tunnistaa ja hallita riskejä, kohdistaa resursseja uudestaan ja seurata projektien tilaa sekä muutoksen hallintaa. Pystymme mukautumaan nopeammin liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin.

Kun resurssit ovat optimaalisessa käytössä, hankkeiden läpimenoajat lyhenevät, budjetit ja aikataulut pitävät.

Ei kommentteja: