torstaina, marraskuuta 24, 2016

KK-Net tutustui Pohjois-Norjaan heinäkuussa 2016

Norjan kansantalous on vahvasti riippuvainen öljystä ja sen hinnasta. Valtiolla on 800 miljardin euron rahasto, josta se rahoittaa budjettiaan. Melkoinen summa suhteutettuna Norjan valtion  noin 175 miljardin euron vuosibudjettiin (2016).


Suomen naapurimaista Norja lienee suomalaisten enemmistölle pohjoisen Lapin eteläpuolella kaikkein tuntemattomin maa.

Tunnemme varsin hyvin Ruotsin, Viron ja Venäjänkin, mutta mitä me tiedämme Norjasta? KK-Net tutustui Norjaan usean hengen voimalla heinäkuussa 2016. Maassa on asukkaita hieman Suomea vähemmän, reilut 5,2 miljoonaa. Pinta-alakin on Suomea pienempi, samoin asukastiheys.

Norja alkoi vaurastua 1970-luvulla öljylöytöjen ansiosta. Vauhtia vaurastumiseen antoi alkuvaiheessa myös öljykriisi.

Maan kansantalous on yhä vahvasti riippuvainen öljystä ja sen hinnasta. Vuonna 2014 Norjan bruttokansantuote nousi yli 520 miljardiin dollariin, mutta vajosi viime vuonna alle 390 miljardiin. Norjan valtiolla on kuitenkin turvanaan maailman suurin yksittäinen rahasto, johon on kerätty öljytuloja ja jota on kartoitettu sijoituksilla ympäri maailmaan.

Vertailun vuoksi: Suomen bkt oli 2015 alle 230 miljardia dollaria. Suomen valtion vuoden 2017 budjetiksi päätettiin äskettäin 56 miljardia euroa.

Norjan vauraus on mahdollistanut anteliaan aluepolitiikan, laadukkaan julkisen sosiaali- ja terveyshuollon ja paljon muuta hyvää. Norja on myös maailman suurin kehitysavun antaja asukasta kohti laskettuna.

Norja maksaa pääsystä EU:n sisämarkkinoille unionin budjettimenoja 850 miljoonaa euroa vuodessa, pystymättä kuitenkaan vaikuttamaan unionin päätöksentekoon. Lisäksi Norja joutuu varsin pitkälle noudattamaan EU-normeja.

Suomen nettojäsenmaksu EU:lle oli vuonna 2015 alle 490 miljoonaa euroaeli tuntuvasti Norjan vuosimaksua vähäisempi.

Lähde: KS pääkirjoitus 7.9.2016Ei kommentteja: