lauantaina, joulukuuta 19, 2009

Uusi Summa 2012

E71_07.11.2009_Loviisa 134bSumman tehtaan lopettaminen oli jatkoa Kymenlaakson sellu- ja paperiteollisuuden alasajolle. Sellun hinnan nousu saattaa tuoda lisäaikaa Kotkan Karhulassa toimivalle Sunilan sellutehtaalle, mutta aika kulkee vääjäämättä kohti uusteollistamisen tarvetta. Summa on jo saanut Googlen ja Winwind tuulimyllyjen tuotantoa alueelleen. 

Hannu Karavirta, Cursor Oy:sta, kertoi 2007 suunnitelmista, jotka oli tehty Summan lopettamisen varalle. Korvaavien työpaikkojen luonnissa ei aikailtu. Paperitehtaan henkilökunnan profiloinnilla oli tärkeä rooli. Selvitettiin, millaista osaamista heillä oli ja millaista koulutusta tarvittiin.

  • Tehtäväprofiloinnit

Lisää ongelmia tuli Anjalan tehtaan paperikoneen samanaikaisesta sulkemisesta. Lähiseudun paperiteollisuudesta ei löytynyt korvaavaa työtä. Oli pakko etsiä paikkoja muualta tai muusta prosessiteollisuudesta.

  • Oman yritystoiminnan harkitseminen
  • Oman osaamisen arviointi

Uuden yrittäjyyden ja yritystoiminnan myötä alueelle avautui uusia mahdollisuuksia laajentaa ja vahvistaa toimialakenttää.

  • Uutta elinvoimaa
  • Uutta dynamiikkaa

Potkua muutokselle antoi valtion rakennemuutosraha ja Stora Enso nosti pottia omalla panoksellaan. Metsäjätti oli ilmoittanut halustaan kantaa paikallista vastuuta. Lisäksi hankkeeseen piti suunnata normaalia EU-rahoitusta.

  • Riittävän suuri rahoituspotti
  • Riittävän pitkäaikainen hanke
  • Tavoitteena luoda uusia työpaikkoja ja yrityksiä

Ei kommentteja: