lauantaina, toukokuuta 03, 2008

Tietotekniika muuttuu ihmiskasvoiseksi

Nykytakaisen tietotekniikka palvelut tuovat asiakkaat lähelle, näkö-, kosketus- ja kuuloetäisyydelle. Uudet yhteisöpalvelut antavat kasvot tietotekniikan käyttäjille ja varsinainen tekniikka siirtyy entistä selvemmin taka-alalle. Tärkeimmäksi nousee, miten välineillä tehdään ja miten ihmiset verkostoissa toimitaan.

Tietotekniikka ja sen sovellukset ovat läsnä kaikkialla. Tietoteknisten sovellusten läsnäolon vaikuttavuus ja sovellusten käyttötarpeet poikkeavat kuitenkin jonkin verran, kun vertailemme suuryrityksiä ja keskisuuria yrityksiä keskenään.

Monipuolinen ja kattava CRM-järjestelmä - CRM OnDemand sisältää:
  1. Sales,
  2. Service,
  3. Marketing,
  4. Campaign management,
  5. Contact Management
  6. DW/ Analytics,
  7. Off-line toiminnallisuudet,
  8. sähköposti-integraation ja
  9. integraatiotyökalut muihin sovelluksiin
Kaikki yhdeltä toimittajalta. Ratkaisu pyörii palveluntarjoajan konehuoneessa ja luotettavan teknologian päällä. Sopii sekä pienille, että keskisuurille yrityksille. Yhteisöissä työskenteleminen edellyttää rajat ylittävää yhteistyötä. Yritykset eivät enää voi linnoittautua omien "turva-aitausten" sisälle. Joukkoälyä haetaan lonkeroitumalla ulos omista "intrapiireistä" laajempien yhteisöjen monimuotoiseen vuorovaikutukseen.

Ennen ajateltiin, että käyttäjäympäristö, jossa on tuhansia sovellusten loppukäyttäjiä, vaatii toimiakseen tiukat määritykset ja prosessit niin sovellusten kuin perustekniikan osalta. Usein tällaisen ympäristön loppukäyttäjien tuki on voimakkaasti keskittynyttä ja tukitoiminta hoidetaan keskitetyn "helpparin" kautta. Tuossa ajattelussa on paljon järkeä "tuottavuuden" ja lyhytkestoisen tehokkuuden näkökulmasta, mutta tiukoilla rajoilla luodaan myös esteitä uuden oppimiselle.

Keskisuuren yrityksen tietotekniset perustarpeet ovat samantapaiset: tarvitaan toimiva tietotekninen perusinfrastruktuuri, joustava käyttäjätuki ja toimintaympäristöön soveltuvat palvelu- ja yhteisötasot.
Lähetä kommentti