perjantaina, huhtikuuta 04, 2008

Elmas Mallinnus Suunnittelu RaportointiAnalysointi - Järjestelmien pullonkaulojen etsiminen

Varsinaiseen analysointiin päästään käsiksi simuloinnin jälkeen. Analysoinnissa suunnittelija tulkitsee ohjelman laskemia tuloksia, joiden perusteella hän pyrkii etsimään järjestelmän pullonkauloja. Pullonkaula voi olla vaikkapa komponentti, jonka aiheuttamat vikaantumiset aiheuttavat suurimman osan järjestelmän seisonta-ajasta.

Suunnittelija voi kokeilla erilaisten muutosten vaikutusta järjestelmään: mitä jos käytän kalliimpaa mutta luotettavampaa komponenttia tai mitä jos kahdennan komponentin, jolloin järjestelmäseisokkeja saadaan tiputettua radikaalisti. Näiden muutosten vaikutusta kokonaiskäyttövarmuuteen ja kustannuksiin päästään tutkimaan simuloimalla järjestelmä uudestaan vikapuun muokkauksen ja/tai syötteiden muuttamisen jälkeen.

Kenelle käyttövarmuusohjelmistot soveltuvat?

Käyttövarmuusohjelmistoja on käytössä/testissä tänä päivänä lähes kaikissa suurimmissa teollisuusyrityksissä. Ramentor Oy:n työkalu vikapuun mallintamiseen, simulointiin ja perusanalysointiin on ELMAS-sovellus. Esimerkkejä Ramentorin yhteistyökumppaneista ovat yritykset mm. teollisuuspalveluista, luotettavuussuunnittelusta, koneenrakentajista, teollisuuden omasta kunnossapidosta, laatu- sekä riskienhallinnasta jne.

Lähetä kommentti