torstaina, maaliskuuta 20, 2008

Käyttövarmuusohjelmien yleistymisen hidasteet

- Kiitos, kirjoita vaan, julkaisen ja kommentoin.

Käyttövarmuusohjelmistot ovat olleet käytössä pitkään maailmalla (RCM lentoyhtiöissä kymmeniä vuosia). Asiantuntijajärjestelmien loogiset prosessit ihastuttavat, mutta niiden tarjoamassa selkeydessä on myös jotain "pelottavaa". Korvaavatko koneet ja ohjelmat "kokemustani"?

- Ymmärtääkseni ELMAS lähestyy käyttövarmuutta hiukan eri tavalla. Miten paljon esityötä tarvitaan ennen kuin voidaan hypätä uuteen toimintatapaan? Miten ohjelma(t) muuttavat henkilöstö- ja osaamisrakenteita?

Innovaatioiden kaupallistamisen jarruna ovat usein "vanhat käytännöt ja totutut tavat". Kunnossapidossa on ollut paljon kokemuspohjaista ajattelua (ajattelen nyt vaikka prosessiteollisuuttamme: paperia, terästä, kuparia, metallia, energiatuotantoa...). Jokin Nokia on ehkä avoimempi uudelle.

Kirjoitin toisaalla tänään (Basecampissamme) näin:

Uusi tuote, uusille markkinoille on aina markkinoinnillinen haaste. Innovaatiolle ei ole "valmista kysyntää", se joudutaan luomaan. Teknisten innovaatioiden myyntiprosessit ovat usein pitkiä ja hitaita.

- Parempaa uutta ei hevillä muuteta, jos käytössä on huonompi, vanhempi, johon on totuttu luottamaan. Paradoksi valmiina.

Innovaatioiden lanseerauskustannukset nousevat korkeiksi. Innovaatio törmää lähes poikkeuksetta etabloituneiden menetelmien massiivisen vastarintaan. Organisaatioissa muhivan piilevän muutosvastarinnan takia uusiin ideoihin sytytään hitaasti. Isoissa firmoissa on jokaisella organisaatiotasolla vastarannankiiskejä sekä "hyviksi koettujen vanhojen menetelmien kannattajia" (NIH = not invented here!).

Perusteollisuudessa ei ole aikaa kokeiluille. Tutkimukset ostetaan ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. Projektirahoitusta käytetään riskien hallintaan, koska "uutta juttua" tutkiva tuotantolaitos joutuu myös sitomaan omia henkisiä resurssejaan "uuden paremman menetelmän sopivuuden selvittämiseen". Rahoituskin saattaa hidastaa uudistuksen sisäänvientiä.

- Nämä vaiheet asettuvat jonoon ja tuloksena on kuminauhan tavoin venyvä muutosprosessi.


Hauskaa pääsiäistä.

Terveisin
Helge Keitel
050 309 2021
Lähetä kommentti