perjantaina, syyskuuta 07, 2007

Astma- och Allergiföreningen i Kronobergs Län - Rapport GMOdebatt

Astma- och Allergiföreningen i Kronobergs Län - Rapport GMOdebatt: "Lena Sparring, ICA, Kvalitetssäkring av produkter, kan GMO påverka allergier, det är en spännande fråga som kanske får svar ikväll.

Alla affärer är friägda butiker men de centralt inköpta produkterna kan redogöras för. GMO kan påverka och har arbetat med konsumentnyttan av GMO, märkning och spårbarhet är då viktiga faktorer.

De egna märkesvarorna är kontrollerade och hålles fritt från GMO, ska GMO-produkter tas in i lagret ska detta beslutas av högsta ICA-instans.

Checklistor finns för inköparna, att ta hjälp av vid inköp. Produktblad med information om produkterna finns, dessutom görs stickprov för att säkerställa att ingen GMO är inblandad. Det är ju tekniskt möjligt att införa gener i produkterna.

Vi bevakar detta, men finns något som pekar mot GMO vill vi veta detta. GMO kan vara till nytta, men det ska vara säkert för konsumenten."
Lähetä kommentti