lauantaina, helmikuuta 18, 2006

Kauppakeskus

Riittävän laaja ja ostokykyinen vaikutus- eli markkina-alue on kaupan tai palvelujen piirissä toimivan yrityksen elinehto.

Oikea sijainti suhteessa “periferiaan” on välttämätön. Koska lukuiset yritykset toimivat samalla periferian, saman asiakaskunnan, varassa, ne sijoittuvat samoille paikkakunnille ja muodostavat kauppa- ja palvelukeskuksia.

Tärkeimpiä yritysten ja niiden muodostaman keskuksen vaikutusalueen muodostumista sääteleviä tekijöitä ovat mm.
  1. alueen väestön määrä,
  2. tiheys ja jakauma,
  3. alueen väestön ostovoima ja sen jakauma sekä se väestöpohjan suuruus, jota yrityksen ja samalla kyseisen keskuksen tarjoamat palvelut edellyttävät.
Lisäksi yrityksen (keskuksen) saavutettavuus, luonnonmaantieteelliset tekijät (vaikuttavat sijaintiin ja saavutettavuuteen) sekä kilpailevien, samalla alalla toimivien yritysten ja samantasoisten keskusten sijainti ja jakauma vaikuttavat muodostumiseen.
Lähetä kommentti