tiistaina, lokakuuta 12, 2004

Bloggare i Sverige och digitaliseringen

Svensk Lemonad har gjort en kartläggning av svenska bloggar. Det finns ganska många som bloggar i Sverige men hur ser egentligen fördelningen över landet ut? Är det som man kan tro, att det är vanligast i storstäderna eller är det lika mycket ett landsortsfenomen? Med viss förhoppning om att svenska bloggare sätter sig själva på kartan så tror vi att den här siten kan bli rent av informativ i längden.
Aegis Group räknar med att digitala medier når sin kritiska massa om två-tre år då mer än hälften av alla medier kommer att vara digitala. I studien “Digital At The Tipping Point” prognosticerar man att utvecklingen ska gå ännu snabbare efter det och att 80% av all media kommer att vara digital 2010.
According to the curious copywriter, "Buyers make purchase decisions based on some basic subconscious motivators. Lust, love, and greed are just a few of the stronger ones. But people will go to extraordinary lengths to avoid pain. And that's a good thing for copywriters."
If your product or service provides emotional, physical, fiscal, or mental relief, you've got a winner. Get your readers to imagine how much better life will be with you, and they won't want to live without you.
Lähetä kommentti